De tandarts
kan weer
tandarts zijn!

Dental Nederland geeft een waardevolle invulling door het faciliteren van tandartsen in de ruimste zin van het woord, van de aanschaf van verbruiksmateriaal tot personeel.

Wij zijn in staat een tandartspraktijk van alle gemakken en benodigdheden te voorzien.

Daarom hechten we veel belang aan respect voor elkaar, vertrouwen, het nakomen van afspraken, punctualiteit en klantvriendelijkheid naar de patient.

Over ons

Welkom bij Dental Nederland. Graag stellen wij onszelf aan u voor.

Wij zijn Stephen Roseval en Hans Woudstra en geven samen leiding aan Dental Nederland.

Beide zijn wij afkomstig uit de branche, onder meer als leverancier van dentale apparatuur. Wij hebben een ruime expertise op het gebied van tandheelkundige instrumenten en equipement en daarnaast in praktijkmanagement, praktijk marketing en werving en selectie.

Binnen de tandheelkundige zorg is de vraag naar gekwalificeerde tandartsen momenteel groot, onder meer door de vergrijzing die voortduurt. Er studeren jaarlijks minder tandartsen af dan er door o.a. de vergrijzing afvloeien. Vooral in het oosten van ons land zijn veel tandartsen die hun pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt of bijna hebben bereikt. Echter is het voor hen heel erg moeilijk een opvolger te vinden, dan wel de praktijk te verkopen. Wij willen met Dental Nederland in dit vacuüm een waardevolle invulling geven.

Daarnaast is een tandarts tegenwoordig zo’n 40% van zijn of haar tijd kwijt aan neventaken zoals management, administratie, werving en selectie en wetgeving.

Dit zijn taken waar niet iedere tandarts zich mee bezig wil houden. Deze bovenstaande feiten hebben ons ertoe gebracht met Dental Nederland te starten.

Dental Nederland is ontwikkeld om een geheel unieke formule waarmee wij de tandarts geheel ontlasten van zijn neventaken.

De tandarts kan weer tandarts zijn!

Dental Nederland geeft een waardevolle invulling door het faciliteren van tandartsen in de ruimste zin van het woord, van de aanschaf van verbruiksmateriaal tot personeel.

Wij zijn in staat een tandartspraktijk van alle gemakken en benodigdheden te voorzien. Daarom hechten we veel belang aan respect voor elkaar, vertrouwen, het nakomen van afspraken, punctualiteit en klantvriendelijkheid naar de patiënt.
Wat personeel betreft rekruteren wij tandartsen uit Nederland, maar ook uit Europa. In de landen rondom Nederland zijn kwalitatief goede tandartsen te vinden.

Aangezien de vraag naar tandartsen vanuit de arbeidsmarkt groot is en toeneemt zijn wij al ver met de plannen in het opzetten van een aantal eigen praktijken. Dental Nederland wordt daarmee een keten van praktijken.

Verder bieden wij de mogelijkheid aan tandartsen om in een van onze praktijken aan het werk kan gaan en deze later over te nemen en geheel zelfstandig door kan gaan. Of hij gaat als franchise nemer zelfstandig, maar binnen onze organisatie, verder.

Onze praktijk kan dienen als een modelpraktijk, waar andere tandartsen en belangstellenden kunnen worden begeleid in het opzetten van een eigen praktijk.

Door onze achtergrond en ervaring kunnen wij de volledige praktijkuitrusting, die nodig is om een nieuwe tandartsenpraktijk op te starten, en tandheelkundige artikelen om deze te bevoorraden leveren.

Ons praktijkconcept is er op gericht om samen te werken met de tandartsen in de directe omgeving. Dit houdt in dat deze tandartsen gebruik kunnen maken van onze apparatuur waarvoor anders een aanzienlijke investering gedaan zou moeten worden.

Te denken is aan het deelgebruik van panorama röntgenapparatuur of aan bijvoorbeeld een Cerec.

Dental Nederland kent een multifunctioneel karakter. Dit is een gevolg van het bundelen van onze krachten op meerdere gebieden zoals recruitment, advisering, het leveren van producten en de administratieve afhandeling hiervan. Wij zijn van mening, dat een tandarts zijn of haar vak moet kunnen uitoefenen zonder 40% van de tijd ook nog eens bezig te zijn met andere dingen zoals administratie.

 

Naast onze eigen praktijken bemiddelen wij bij overnames van praktijken van tandartsen die willen stoppen met hun praktijk. Ook hierbij geldt, dat wij dit op een respectvolle en integere manier willen doen, waar onze waarden als respect en vertrouwen weer om de hoek komen kijken. Geen commerciële overname, maar het begeleiden van de tandarts, die zijn praktijk over wil laten nemen (mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet) op een manier, die voor hem én zijn patiënten prettig is.

Welkom bij Dental Nederland.